Általános szerződési feltételek

A Gino webshopban (www.ginocukraszda.hu) elektronikus úton megrendelést leadó vásárlók részére

Szolgáltató adatai

A „Gino Cukrászda” üzemeltetője az NOVOMATIC Hungária Kft.

Szolgáltató neve: NOVOMATIC Hungária Kft

Székhely: 9352 Veszkény, Fő utca 186.

Telephelye: 9400 Sopron Lackner Kristóf u. 33/a.

Elérhetőség: gino@mediterrano.info

Telefonszám: +36 99/508 300

Telefax: +36 99/508 319

Hétfő - Vasárnap: 8:00 – 21:00

Nyilvántartó hatóság: Győri Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 08-09-008355

Adószám: 11308216-2-08

GKM EKH nyilvántartási szám:

Vezető: Vámosi Zsófia, üzletházvezető

Felügyeleti szervek:

Sopron - Fertődi Kistérségi Népegészségügyi Intézet
(9400 Sopron, Fő tér 5.)

Soproni Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Hivatal
(9400 Sopron, Mátyás király utca 34.)

Gy-M-S Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége
(9021 Győr, Árpád út 30-32.)

Gy-M-S Megyei Kormányhivatal Munkaügyi és Munkavédelmi Felügyelősége
(9001 Győr Pf: 601.)

Városi Rendőrkapitányság
(9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 5.)

NAV Gy-M-S Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság Kirendeltsége
(9400 Sopron, Csengery utca 30-32.)


Vásárlási szerződés

(A Gino webshopban (www.ginocukraszda.hu) elektronikus úton megrendelést leadó vásárlók részére)

 1. Általános rendelkezések

  A Gino webshop a NOVOMATIC Hungária Kft. (9352 Veszkény, Fő utca 186.; adószám: 11308216-2-08, a továbbiakban: Gino) ) interneten elérhető termékkatalógusa, amely a Gino termékeket kínálja eladásra. A webáruházon keresztül történő elektronikus rendelésleadással a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre a Gino és a (továbbiakban megrendelő) között. A vásárlási szerződést a Gino írásban megkötött szerződésnek tekinti, amelyet külön rendelésszámon iktat, és a megrendelés teljesítésétől számított egy évig tárol. A megrendelő a rendelés leadásának véglegesítésekor fogadja el ezen szerződés feltételeit.
  Gino kijelenti, hogy mind a webshop működtetéséhez, mind a termékek értékesítéséhez, mind pedig a kiszállítási tevékenység végzéséhez az összes jogszabályban előírt szakhatósági engedéllyel rendelkezik.

 2. Szerződő felek azonosítása

  A vásárlási szerződés az NOVOMATIC Hungária Kft. (9352 Veszkény, Fő utca 186.; adószám: 11308216-2-08), mint eladó, és a megrendelő, mint vevő között jön létre. A Gino Webshop csak a www.ginocukraszda.hu oldalon, a cég logójával és adataival jól felismerhetően azonosított internetes katalóguson keresztül leadott rendelésekért felel. A megrendelő a regisztrációs adatlap kitöltésével adja meg vásárlási adatait, amelyeket minden egyes rendelés leadásánál lehetősége van módosítani, és Gino ezeknek megfelelően teljesíti a megrendelést és állítja ki a számlát. A hibás vagy valótlan adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a megrendelőt terheli. Gino a nyilvánvalóan valótlan vagy hamis regisztrációt jogosult törölni, továbbá kétség esetén a megrendelő valódiságát jogosult ellenőrizni.

 3. Árak

  A Gino webshopon a terméklistában és a termékek adatlapján feltüntetett ár az adott termék végső fogyasztói ára, amelynek érvényessége kizárólag az adott megjelenés időpontjára vonatkozik. Amennyiben a megrendelő megrendelést ad le egy termékre, úgy az eladó kötelezi magát, hogy a kiválasztott terméket a megrendeléskor érvényes végső fogyasztói áron szállítja ki a megrendelőnek. Ezt az árat a megrendelésre küldött visszaigazolás tartalmazza.
  Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes kondíciók vonatkoznak.

 4. Gino felelősségvállalása

  Gino vállalja, hogy a fent jelzett dokumentumban leírtakat magára nézve kötelezőnek tekinti és azok teljesüléséért mindent elkövet.
  Megrendelő kijelenti, hogy a dokumentumok tartalmát ismeri és tudomásul veszi.

 5. A megrendelő felelősségvállalása

  Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadása részéről ajánlatnak minősül, melyhez kötve van. Megrendelő rendelése(i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik. Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt áru átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az általa választott szállítási és fizetési módoknak megfelelően. Amennyiben az áru kézbesítése a megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő károkat a megrendelő köteles megtéríteni a Gino számára.

 6. A szerződés hatálya

  Jelen szerződés a megrendelés jóváhagyásával lép hatályba, és a megrendelés teljesülésével zárul le. Folyamatos rendelés esetén a szerződés mindaddig hatályban marad, amíg a felek összes egymással szembeni követelése maradéktalanul teljesedésbe nem megy.
  Minden érvényes rendelés rendelésazonosító-számot (rendelésszámot) kap, melyet a megrendelő által megadott címre küldött rendelés visszaigazoló e-mailben közöl. Csak a rendelésazonosítóval rendelkező megrendelés érvényes!
  A megrendelés visszaigazolását a Gino a megrendelés leadását követően legfeljebb 48 órán belül igazolja vissza. A vásárlási szerződés a visszaigazolással jön létre.
  Amennyiben a megrendelést 48 órán belül a Gino nem igazolja vissza, úgy a megrendelő az ajánlati kötöttsége alól mentesül.
  A megrendelő jogosult a megrendelés jóváhagyása után, de még a megrendelt áru kiszállítása előtt a szerződéstől díjmentesen elállni. Az elállást írásban, a rendelésazonosító-szám megjelölésével kell az gino@mediterrano.info címre eljuttatni. Az elállás akkor érvényes, ha azt a Gino visszajelezte.

 7. Panaszkezelés rendje

  A Gino célja, hogy a megrendeléseket megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítse. Amennyiben a megrendelőnek mégis panasza keletkezik a vásárlási szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a gino@mediterrano.info e-mail címen, illetve faxon vagy postai levél útján is közölheti. A Gino a panaszt legkésőbb annak beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja, és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja a panaszos megrendelőt a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a rendelkezésére. A jelen szerződésben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre (2001. évi CVIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről) és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók.

Az ÁSZF dokumentum itt letölthető.